Pátek 24.05.2019 18:00 - Neděle 26.05.2019 16:00

Stabilita, důvěra, jasnost, osobní vůle - ochutnávka bílé esence

Místo konání: Centrum Harmonie (Pasáž Kinský) Hluboká 143, Turnov
Cena:   2900,- Kč (záloha 1000,- Kč)
Možnost zasílání přihlášek do 23.05.2019 23:00

Navrácení základní důvěry v sebe sama, pocit stability a jasnosti ve všem, co dělám.

 

Na semináři pracujeme s tématy, které přináší do našeho života důvěru, stabilitu, prožitek přítomnosti a otevírají přístup k naší jasnosti. Jsou to kvality nám vlastní a přirozené, přesto k nim v životě nemáme vždy přístup.
Pokud si kladete otázky týkající se těchto kvalit, ale nenacházíte odpovědi, je důležité podívat se na to, s jakým tématem jsou spojeny. Důvěra má co do činění s našim otcem, protože on je první, který nám ukazuje svět. Možná on sám ho vnímal jako nebezpečný, možná tam nebyl, když ho bylo potřeba, a je i mnoho dalších možná. Důvěra nám dává „uvolněnou jistotu“, pokud jsme v přirozeném kontaktu s naším bytím, je uzemněná, nápaditá a oddaná. V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality bílá esence bytí.
Další kvalitou, které se na tomto semináři věnujeme, je kvalitu osobní vůle. Je to touha a rozhodnutí žít svůj vlastní život podle sebe. Společně s tím pak přichází kvalita skutečného uvolnění a hluboké relaxace.  V učení Diamond Logos reprezentuje tyto kvality stříbrná esence bytí.
Co mi přinese účast na kurzu?
Začnu důvěřovat sám sobě, druhým i tomu, co nás převyšuje, duchovním zákonům. Získám větší pocit jistoty, jasnosti, stability a dostatek zdravé vůle k tomu, co životě dělám. Kurz otevře cestu k narovnání a uzdravení vztahu s tátou, k pochopení jeho role.
Co je nejčastější problém, který na kurzu řešíme?
Nedůvěra v sebe sama, pocit nedostatečné sebehodnoty, nízké sebevědomí, podezírání a přílišná kontrola druhých, pocit nestability, nejasnost, nejistota, přílišné pochybování, narušené vztahy s tátou.
Jak s tím na semináři budeme pracovat?
Meditace - vedené i aktivní, prožitkové cvičení, sdílení k hlubšímu sebeuvědomění, konstelační techniky, tanec.
Užitečné odkazy: Catalog Clonet | Dřevěná lžíce | Masáže | Český ráj | Firmy.cz | Pasáž Kinský | Najisto.cz | Maséři.cz | Maitrea | Centrum Mnišská hora | Reiki seznam | Dahlhausenová Jitka | Správná lateralita