Neděle 27.04.2014 09:00 - 17:00

KURZ REIKI II.STUPEŇ

Místo konání: Studio Life s.r.o.
Průvodce: Prema Jivan (Lenka Chourová)
Cena:   2000,- Kč (záloha 500,- Kč)

Během semináře dostane každý účastník zasvěcení, které v něm pevně zakotví symboly a mantry II. stupně a současně zajistí jejich aktivaci a tím vůbec i použitelnost. Podstatné energetické změny se u II. stupně odehrávají na mentální úrovni. II. stupeň umožní pracovat ještě se silnější energií než při I. stupni. Zasvěcením do II. Stupně jsou vyvolány lepší schopnosti vnímání v jemnohmotné oblasti, u některých dokonce spontánní jasnozřivost, posílení intuice a větší zájem o vlastní cestu.

Semináře se mohou zúčastnit i ti co už zasvěcení jsou a chtějí si jen oživit symboly  Reiki II.
stupně. Pro zasvěcené platí cena 500,- Kč.


Reklama