Přihláška na seminář


Jsme rádi, že jste se rozhodl(a) pro náš seminář. Po vyplnění a odeslání formuláře přijde na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí přihlášky. V krátké době přijdou i případné instrukce.

Večerní či krátkodobý seminář se hradí v plné výši v hotovosti na místě konání (pokud není určeno jinak). Pro vícedenní (nebo celodenní) seminář platí, že přihláška je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení zálohy, která je uvedena u každého semináře zvlášť. Zálohu posílejte na číslo účtu ČSOB 676715663/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Uchovejte si doklad o platbě a předložte jej při hrazení doplatku před začátkem kurzu.

Storno podmínky pro semináře: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před jeho zahájením je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby. Při odhlášení v době kratší než 14 dnů před zahájením semináře je zaplacená záloha semináře nevratná; v případě, že účastník zaplatil předem seminář celý, bude mu vrácena částka ponížená o zálohu na seminář. V případě, že není v zájmu účastníka platit storno-poplatek, může za sebe na seminář poslat náhradníka. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení (absolvování) semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného.


Před vyplněním formuláře si, prosím, přečtěte podmínky účasti na semináři.

*Seminář:
*Příjmení:
*Jméno:
*Město:
*Telefon:
*E-mail:
Poznámka:
Bezpečnostní kód:
CAPTCHA


  


Reklama