Středa 21.10.2015 19:15 - 21:30

TANCE DÁVNÝCH TRADIC

Průvodce: Jonáš Koukl
Cena:   150,- Kč

Tyto jednoduché kruhové tance se tančí po celém světě. Slouží k procítění klidu i divokosti, oslavě
života, modlitbě, léčení a uvědomění si celistvosti lidstva a všeho živého, zároveň však i k potkání a
přijmutí vlastní temnoty. V těchto tancích tanečníci zpívají posvátné písně, mantry a modlitby,
čerpající inspiraci v mnoha rozličných kulturách i náboženstvích - zpíváme pro Zemi, Vesmír, soucit,
porozumění, jednotu... Já osobně tyto tance zařazuji takřka do všech svých aktivit s lidmi.
Skrze vědomý tanec v kruhu, oční kontakt, symbolické pohyby a střídání mužských a ženských hlasů,
se tanečníci mohou dostat blíže k sobě a svým energetickým centrům a zároveň plně vnímat
sounáležitost s celým stvořením
http://www.pisensrdce.cz
Užitečné odkazy: Catalog Clonet | Dřevěná lžíce | Masáže | Český ráj | Firmy.cz | Pasáž Kinský | Najisto.cz | Maséři.cz | Maitrea | Centrum Mnišská hora | Reiki seznam | Dahlhausenová Jitka | Správná lateralita