Pátek 20.11.2015 17:00 - 20:00

KVALITA ŽIVOTA

Místo konání: Centrum Harmonie (Pasáž Kinský)
Průvodce: Prasadam, Martina Janků
Cena:   320,- Kč
Možnost zasílání přihlášek do 20.11.2015 16:00

Chci si vytvářet šťastnější, zdravější a úspěšnější život
Trocha povídání, vedená meditace, prožitkové cvičení i hlubší sebeuvědomění…
Pokud chceme lépe poznat sami sebe, žít svůj život v přítomnosti a tvořit ho vědomě…
Naše semináře se dotýkají oblasti

Partnerství - vědomého tvoření pravdivých a láskyplných vztahů na všech úrovních

Zdraví - uvědomění si, jak svým myšlením a chováním ovlivňujeme svoje zdraví

Úspěchu - sebe uplatnění v podnikání, zaměstnání, posílení chybějících kvalit, vlastní hodnoty a sebe vědomí, uznání svého potenciálu, dovolit si být úspěšný

Hledající - pro začátečníky i pokročilé, kteří si kladou otázku - kdo jsem, jaký život si chci vytvořit - hlubší poznání duchovních hodnot a zákonitostí, jak zažívat vnější, ale i vnitřní hojnost…

O lektorech ve zkratce…

Prasadam-jeho duchovní cesta se začala odvíjet rokem 1979 pod vedením Bhagwana Shree Rajneeshe - Osha, dále následovalo období vlastního duchovního hledání, které se prolínalo s realizací vlastních projektů v divadelní i duchovní oblasti. V současnosti vyučuje Diamond Logos v České republice, Slovensku, na Thajwanu a Číně.

Martina Janků- vede semináře osobního rozvoje a individuální sezení v Čechách, na Slovensku, Thajwanu a Asii, prošla výcvikem v oblasti osobního rozvoje - Enneagram, prožitkové tréninky zaměřené na sebepoznání na úrovni emoční, mentální i bionergetické, učení Diamond Logos, Práce s traumatem, výcvik v Systemických a rodinných konstelacích, meditační retreat v Thajsku, intenzivní trénink koučů (Results Coaching Systems), šamanismus (Peru). V roce 2006 započali společnou spolupráci. Vytvořili ucelené vzdělávání osobního rozvoje pod současným názvem KVALITA ŽIVOTA. Bližší informace o lektorech i akcích naleznete na www.mandira.name

 
Užitečné odkazy: Catalog Clonet | Dřevěná lžíce | Masáže | Český ráj | Firmy.cz | Pasáž Kinský | Najisto.cz | Maséři.cz | Maitrea | Centrum Mnišská hora | Reiki seznam | Dahlhausenová Jitka | Správná lateralita