Neděle 12.03.2017 09:00 - 17:00

Seminář - PRÁCE S KRYSTALY - MAYOVÉ

Místo konání: Centrum Harmonie (Pasáž Kinský), Hluboká 143, Turnov
Průvodce: Simona Lásková
Cena:   1000,- Kč

Matka Země žádá o pomoc. Každý,  kdo je silně propojen s Matkou Zemí, cítí vše co se na ni děje. Není to nic neočekávaného jen je velmi důležité v tento čas udržet stabilitu a rovnováhu. Oslovuje Vás všechny, kteří toužíte v hloubi své Duše pomoci. Budeme léčit rány a bolest, kterou způsobuje člověk svojí neúctou k přírodě i k sobě samému. Na tomto semináři budeme pracovat s krystaly, posvátnými zvuky, vibracemi, kódy Mayů, které jsou již velmi aktivní. Spojíme se s chrámem zasvěcení a vstoupíme do svatyně, ze které je povoleno čerpat léčivou energii  vesmíru. Osvojíme si jazyk světla. Důležitost uzemnění. Posvátnost ticha, rezonanci, synchronicitu, hologram, snové pole, světelné tělo, vzestup a síť krystalových mřížek, abyste se s nimi sžili natolik, že se stanou Vaší součástí. Vytvoříme posvátný prostor, ve kterém necháme proudit vesmírnou sílu skrze nás směrem k Matce Zemi, která o ni požádala. Ve spojení nám budou uvolňovány bloky k prozření našich iluzí, představ, ideí, předpokladů, které už neslouží našemu nastavení. Země varuje, kdo není uzemněn, bude odpojen. Otevřete se a nechte vše proudit skrze Vás, ostatní je připraveno.

 

Přihlášky na:

Regresní terapeutka

Simona Lásková

Tel: 721 408 898

 
Užitečné odkazy: Catalog Clonet | Dřevěná lžíce | Masáže | Český ráj | Firmy.cz | Pasáž Kinský | Najisto.cz | Maséři.cz | Maitrea | Centrum Mnišská hora | Reiki seznam | Dahlhausenová Jitka | Správná lateralita