Podmínky účasti na semináři


 • účast na kurzu je dobrovolná, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a nebo k účastníkům zvolené akce
 • žádná osoba není odpovědná za účastníkovi případné ztráty, škody nebo zranění
 • v případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření
 • seminář nemůže plně nahradit psychoterapeutické či lékařské ošetření
 • účast na kurzu není možná v případě, že se účastník psychiatricky léčí nebo je aktuálně nakažen infekční chorobou
 • účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla stanovená lektory na daném kurzu
 • účastník se zavazuje, že bude důvěrně zacházet s informacemi, vztahujícími se k dění ve skupině a ostatním účastníkům
 • účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem lektora
 • rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny
 • účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka
 • Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen.
Užitečné odkazy: Catalog Clonet | Dřevěná lžíce | Masáže | Český ráj | Firmy.cz | Pasáž Kinský | Najisto.cz | Maséři.cz | Maitrea | Centrum Mnišská hora | Reiki seznam | Dahlhausenová Jitka | Správná lateralita