Úterý 13.02.2024 18:30 - Středa 12.06.2024 21:30

ŽIVOT V HARMONII SÁM SE SEBOU - MLADÁ BOLESLAV

Průvodce: Lenka Chourová
Cena:   4200,- Kč (záloha 2100,- Kč)
Možnost zasílání přihlášek do 13.03.2024 10:00

Prožitkový seminář, který je navazující na sebe a uzavřený pro skupinu. Bude o převzetí zodpovědnosti sám za sebe, nebát se něco nového naučit, nemít strach z růstu, protože to se zodpovědností souvisí.

 

Seminář je rozložen do 5 tříhodinových setkání. Každé setkání má své téma a vede Vás k vyššímu vědomí, radosti a jednoduchosti v životě.

 

Co můžete očekávat od tohoto semináře?

 

- dosáhnout celkové pohody a rovnováhy

- posílit energetický tok v těle

- dosažení fyzického a psychického zdraví

- seznámení se základními principy KUM NYE, včetně spojení dechu, pohybu a meditace

- budeme se učit kontrolovanému a hlubokému dýchání

- naučíte se jemným pohybovým cvičením, která podporují flexibilitu a uvědomění těla

- zaměříme se na práci s energetickým tokem v těle, pomocí specifických cvičení

Tento seminář pro Vás může být cestou k hlubšímu pochopení sebe sama a může Vás podporovat k duchovnímu růstu.

 

Program:

 

7.2. 18,30 - 21,30 Co jsou KUM NYE?

 

 

- seznámeni se s tím, co KUM NYE jsou, že přinášejí do života radost, jednoduchost, přirozenost a moudrost

- co znamená vtělení

 

13.3. 18,30 - 21,30 Dech

 

Když se tělo uvolní, odpoví dech hladším plynutím.

Dech vede enrgii - když energie plyne hladce tělem skrze vitální orgány a čakry, cítíte se enrgetizovaní a bdělí.

 

10.4. 18,30 - 21,30 Smysly a vnímání - I část

 

KUM NYE uvolňuje napětí, které uzavřelo smysly a zbavilo mysl klidu a uspokojení. Naše smysly otevírají brány do světa kolem nás. Plně naladění na přítomný okamžik nás zvou k účasti ve světě oživeném rytmy, světla barev, struktury, tvaru, vůně, chuti a zvuku.

 

zvuk - ucho

pociťování - tělo

chuť - jazyk

 

15.5. 18,30 - 21,30 Smysly a vnímání - II část

 

čich  - nos

mysl - vnímání

získání šťávy prožitku

 

12.6. 18,30 - 21,30 Masáž mysly

 

Při praktikování KUM NYE se zaměřujeme na vyrovnání potřeb vedení s otevřeností, která je potřebná pro nahromadění pocitů spontánní radosti a blaženosti. Jakákoliv konceptuální aktivita omezuje volný tok pocitů.

 

- cvičení pro mysl

- orientace mysli na radost

- mysl naším přítelem

 

Základní cena celého prožitkového semináře je 4200,- Kč.

 

Možné rozdělit na dvě části

do 7.2. 2100,- Kč

do 10.4. 2100,- Kč

 

Při celé platbě do 7.2. je cena 3600,- KčReklama