Sobota 28.10.2017 09:00 - 17:00

VNITŘNÍ MÍR - ROVNOVÁHA EMOCÍ

Místo konání: Centrum Harmonie (Pasáž Kinský), Hluboká 143, Turnov
Průvodce: Simona Lásková
Cena:   1000,- Kč

Energie na planetě Zemi již přispívá k harmonii a Míru našich životů i společnosti. Je potřebné pozměnit vnitřní nastavení a přestat přijímat frekvence z našeho okolí. Důležité je, se naladit na sebe a tím vytvořit vlastní otisk na této Zemi, svého vlastního záměru, který je plně v souladu se záměrem vesmíru i Země. Budeme pracovat s emocemi a podstatami, které brání této prostupnosti a ladit se na frekvenci č: 44 MÍR

Mír a svoboda je realita, ke které směřuje planeta Země a s ní všichni, kteří slyší výzvu odpojit se od lidí a starých systémů, které brání žít svou vlastní identitu a svobodu..Zároveň přijímají zodpovědnost za sebe a svůj život. Základní nastavení vyspělosti člověka je respekt ke všemu živému, láska, úcta a prostor.

Na tomto semináři se budeme věnovat vlastním vnitřním programům a uvolňování starých vzorců, abychom byli schopni rozlišit vnitřní pravdu a nebyli manipulováni vlastními emocemi a pocity, které mohou být zatíženy a tím nežili v klamu a lži, které nedovolí náš posun. Vše co nerezonuje s vnitřní svobodou a vnitřním Mírem je pro náš organismus destrukční.

Dovolit sobě svobodu a Mír je stejně důležité, jako ji dávat druhým bez nároků na vlastnění a tím vytváříme kolektivní Mír.

Zaměříme se také, skrze sebe na matku Zemi a vložíme své nové vzorce do otisku Země. Tím přispějeme k jejímu léčení. Práce bude také probíhat v prostoru pyramidy, kde si každý sám na sobě vyzkouší  její účinky.

 

Přihlášky na:

Regresní terapeutka

Simona Lásková

Tel: 721 408 898

 

                                          Reklama